Znalecká činnost

Na základě jmenování Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.3.2000 se stal Ing.Tomáš Gelnar soudním znalcem v oborech:
- ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel
- strojírenství všeobecné, specializace autoopravárenství

Naše firma je připravena Vám poskytnout odborné znalecké posudky pro:
- stanovení obecné ceny motorových vozidel tj. motocyklů, osobních a nákladních automobilů
- stanovení obecné ceny strojních zařízení
- stanovení majetkové újmy v případech poškození motorových vozidel havárií, požárem aj.
- stanovení správnosti technologických postupů při opravách motorových vozidel
- stanovení správnosti fakturací při opravách motorových vozidel
- stanovení typové řady rámu nebo bloku motoru při výměnách těchto dílů

Díky našim bohatým zkušenostem získaných za 20 let činnosti v oboru oprav a prodeje motocyklů jsme připraveni poskytovat obornou právní pomoc zejména motorkářům.
Jedná se např. o stanovení výše škody při nezaviněných dopravních nehodách, která zahrnuje jednak poškození motocyklu, ale i poškození výbavy řidiče (kombinéza, přilba aj.).
Při případném sporu s pojišťovnami může nezávislý odborný posudek napomoci rychlé mimosoudní dohodě stran.
Stanovení obecné ceny motocyklu je potřebné např. při krádeži vozidla.

V rámci přípravného studia na Ústavu soudního inženýrství (VUT Brno) se uskutečnil vědecký výzkum na téma PROBLEMATIKA BRZDĚNÍ MOTOCYKLU. V praktické části výzkumu byly měřeny a zaznamenány brzdné vlastnosti cca 20 typů motocyklů.